Trang chính
Xin chào qúy độc giả. Xin chúc Qúy vị những giờ đọc vui vẻ. TS Huệ Dân và Thầy Minh Đức

Tinh Hoa học phật

Đức Phật đă nói : Phật tánh là mầm lương thiện sẳn có trong mỗi người, và cũng là một món thuốc qúy nuôi dưỡng Tâm để nuôi cái sống. Phật tánh không thuộc về riêng ai. "Ta là Phật đă thành, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật".

Phật tánh không có giai cấp phân biệt và không có sự riêng tư, như vậy chúng ta hăy cùng nhau thực hiện những việc phát huy và bảo tồn Phật pháp qua Phật tánh này. Học Phật bằng một cách kiên tŕ và liên tục, người học sẽ tạo ra một nền nếp đạo đức luân lư Phật giáo ngay trong tự thân, để trưởng dưỡng đạo tâm và trí tuệ, hướng vào đời sống hiện thực của người Phật tử.

Đức Phật dạy rằng chỉ có "Trí tuệ là sự nghiệp" và Trí tuệ chân chính chỉ được phát sinh trong quá tŕnh vận dụng Học Phật và Phật học của mỗi người.

Chiếc áo phao, ngọn nến đang cháy là những phương tiện cứu nguy cho những người đang bị cuốn ch́m trong ḍng nước hay đang bị lạc đường trong bóng đêm. Nắm được chiếc phao mà không cố gắng bơi, có ngọn nến soi đường mà không chịu đi, th́ ai sẽ là vị ân nhân cứu ḿnh? Phật học bao la, đă có duyên sâu, th́ nên nỗ lực tu hành, tùy duyên theo hoàn cảnh riêng.

Học Phật là một động từ, nói về sự tu hành Phật pháp và Phật học là một danh từ chỉ định cho toàn bộ những giáo lư Phật giáo. Phật Học là một kho tàng pháp ngữ đồ sộ và chỉ có giá trị khi người học biết xử dụng một cách nghiêm túc.

Người con Phật là hành giả tâm linh, dù giáo lư cái ǵ cũng biết, nhưng không thực hành th́ vẫn sanh tử luân hồi chịu khổ. Hiểu rơ điều này, th́ nên học Phật, tùy căn cơ, tŕnh độ và sở thích, mỗi người tự chọn cho ḿnh một pháp môn thích hợp.

Đức Phật là vị thầy thuốc, có đến 84.000 pháp môn để điều trị cho những phiền năo của trần gian. Người đang bị bịnh, mong sớm được lành bịnh hay không, cũng tùy theo cách uống thuốc của ḿnh có đúng theo lời đă ghi trong liều thuốc.

Một cái chai chứa đựng độc dược đă hết, nếu muốn dùng nó cắt ra làm ly uống nước trà, th́ việc làm đầu tiên, là việc súc rửa nhiều lần cho sạch. Tâm chúng ta cũng đă từng chứa ba độc dược tham sân si. Nếu muốn có Tâm thanh sạch, th́ trước hết phải tẩy sạch những độc dược này bằng học Phật.

Từ đôi chân trần ngược xuôi, suốt bốn mươi lăm năm thuyết giáo trong nhân gian, Đức Phật đă để lại Vết chân truy t́m Chân lư cho đời bằng một gia tài pháp ngữ, không ngoài việc giải thích mục đích của cuộc sống, những hiện tượng bất công, sự bần cùng hóa của con người, trong xă hội và đưa ra những phương cách thực hành để đưa đến hạnh phúc thật sự.

Giáo lư của Đức Phật có thể tóm tắt như sau : Sống đời đạo đức | Nhận thức rơ ràng về mọi ư nghĩ và hành động | Phát triển sự hiểu biết và trí tuệ. Mở rộng ḷng từ bi.

Tu là sửa, là quay lại trở về với chính ḿnh. Nếu muốn hiểu Phật học, buổi đầu, nên t́m học những phần Phật học cơ bản, cũng như một người muốn trở thành nhà văn, trước hết, phải học, biết và viết những chữ cái, học ráp chữ và đánh vần, học ngữ pháp và viết chính tả, sau đó mới học và tập cách làm văn…

Quá tŕnh học Phật là một quá tŕnh tập tu, trải qua nhiều tŕnh độ trí tuệ khác nhau, ở từng bậc học, giống như một bánh xe đang chạy trên đường, vừa phải bám vào mặt đường, từng điểm một, để làm chổ tựa, mà cũng vừa phải bỏ những ǵ vừa bám qua, để tiếp tục lăn.

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người con Phật, qua sự t́m hiểu và thực nghiệm các lời dạy của Đức Phật. Ngài thường nói với các đệ tử không được tin ngay vào lời dạy của Ngài, mà họ phải tự thử nghiệm các lời dạy đó. Mỗi người tự có quyết định và tự chịu trách nhiệm về các hành động và sự hiểu biết của ḿnh.

Nếu việc học Phật được hiện hữu trong mỗi người, ngoài việc tu học, thờ phụng và sinh hoạt từ thiện ra, nó sẽ là một nơi phát huy và bảo tồn Phật pháp. V́ sống th́ phải có sự chết, nhưng chết biết để lại cho con cháu, cho người đời một cội nguồn gốc rễ của văn hóa Việt nam và văn hóa Phật giáo.

Kính bút
TS Huệ Dân

Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh | 41 Ave de Paris 33310 LORMONT | Tél : 05.56.06.66.55  | Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
Văn hóa Phật học
Ư nghĩa Đạo Phật
Nguồn gốc của Đức Phật
Lịch sử Đức Phật
Đức Phật nói ǵ?
Tu Phật được ích lợi ǵ ?
Tin Phật phải làm sao ?
Trở thành người con Phật
Học Phật bằng cách nào ?
Ư nghĩa Quy y Tam bảo
Ư nghĩa Học kinh
Ư nghĩa Đoc kinh
Ư nghĩa Nghe kinh
Ư nghĩa Tụng kinh
Ư nghĩa Tŕ chú
Ư nghĩa Niệm Phật
Ư nghĩa Sám hối
Ư nghĩa Tŕ 5 giới
Ư nghĩa Bát quan trai giới
Ư nghĩa Bố thí
Ư nghĩa Cúng dường
Ư nghĩa Hành thiền
Ư nghĩa Lạy Phật
Ư nghĩa Thờ Phật
Ư nghĩa Cúng Phật
Ư nghĩa Đi chùa
Ư nghĩa Từ, Bi, Hỷ, Xả

Phật học không thuộc về ai, nếu qúy đọc giả nào muốn chia sẽ bài vở, chúng tôi sẽ đăng. Liên lạc : tshuedan@yahoo.com