Danh sách quý phật tử cúng dường Tết năm Quý Tỵ 2013 ( phần  1 )
Thursday - Aug 25, 2011 1:04 pm
Danh sách quý phật tử hiện diện đến chùa cúng dường nhânTết Năm Quý Tỵ 2013
01 . M Mme Thiện Tâm Jonathan 15 e
02 . Mr Mme Jacques Vân 20 e
03 . Mme Nguyễn Thị Thủy 20 e
04 . Mr Mme Bích Và Khánh 40 e   Đọc tiếp ...
Danh sách Quý phật tử cúng dường Tết Quý Tỵ  2013   ( phần 2 )
Saturday - Feb 16, 2013 8:28 am
Đây là danh sách quý phật tử từ xa gởi thơ về chùa dâng sao giải hạn cầu an dầu năm Quý Tỵ 2013
01 . M(r Hút Pierre 40 e
02 . M Mme Lôi Minh Châu 100 e
03 . Mme Mahabaribatcha julliet Qui Diệu Đức 100 e
04 . Mme Diệu Văn Trương Ngọc Châu 50 e   Đọc tiếp ...
Danh sach Quy Phat tu cung duong thap tu Chua Viet Nam
Monday - Jul 22, 2013 10:06 pm
Nhân dịp thầy Minh Đức về Việt Nam lo trùng tu ngôi chùa Tân Chánh và thăm quê nhà, quý bà con phật tử gởi tịnh tài cúng 10 chùa va trợ giúp cho mỗi người nghèo 2 họp dolipane, 1 chai dầu sanh và 200 n Việt Nam khoản hơn 150 người nghèo ở quê làng Tân Chánh, số còn lại cúng dường kiến tạo chùa Tân Chánh
01 . Mme Le Thị Thông Liêng Thông 100 e
02 . Mme Bổn Hoa Nguyễn Thị Ba 100 e   Đọc tiếp ...
Danh sách cúng dường ba pho tượng thờ tại Chùa Tân Chánh ( Múa Phật Đản 2014 )
Monday - Nov 17, 2014 9:37 pm
Danh sách qúy phật tử cúng dường ba pho tượng bằng gỗ mật cao 1 m 50. Thờ tại chùa Tân Chánh Vn. Danh sách này được dân làng khắc tên vào bảng vàng đá mạc để lưu niện . Nhân mùa Vu Lan Báo hiếu năm Giáp ngọ 2014.
01 . Mme Dư Thị Mỹ Dung 40 e
02 . M Mme Builla Kim Liễu 90 e
  Đọc tiếp ...
Danh sách cúng dường kiến tạo ngôi chùa Tân Chánh Việt Nam
Tuesday - Nov 18, 2014 5:17 pm
Danh Sách Quý Phật tử cúng dường kiến tạo ngôi chùa Tân Chánh Việt Nam và danh sách này được dân làng và quý Phật tự địa phương tán dương và khắc tên quý phật tử vào đá mạc thạch để lưu niệm.
01 . Viên Anh Cẩm Đào 200 đô úc
02 . Mme Nguyễn Thị Thúy 200 e

  Đọc tiếp ...
Danh sách quí phật tử cúng dường Đại lễ Phật Đản pl 2557 năm 2013
Thursday - Nov 20, 2014 2:58 pm
Danh sách Quí phật tử cúng dường Đại Lễ Phật Đản ngày 10- 05 – 2013 (danh sách 2 )
01 . Mme Hai và qúi Phật tử 110 e
02 . Mme Nguyễn Văn Hợi 30 e

  Đọc tiếp ...
Danh sách quí phật tử cúng dường đại lễ Phật Dản 2558 2014 ( phần 1 )
Thursday - Nov 20, 2014 8:20 pm
Danh sách quí tử cúng dường đại lễ Phật Đản ngày 18 tháng 5 năm 2014 ( phần 1 )

01 . Mr Mme Hồng Lạc 20 e
02 . Mme Nguyễn Villaine Thanh pd Diệu Tuyền 20 e
  Đọc tiếp ...
Danh sách quí phật tử xa gần cúng dường bất thường trong năm 2013
Wednesday - Dec 3, 2014 5:34 pm
Danh sách quí phật tử cúng bất thường trong năm 2013
13 – Mme Tâm Đăng Nguyễn Hiếu Nghĩa 100 e
14 – Mme Roduoin Y 50 e
15 – Mme Liwen Dragon Royal 20 e
16 – GD Tiến Quốc 340 e   Đọc tiếp ...
Danh sách quí phật tử cúng dường ngày Đại Lễ Vu Lan năm 2013 ( danh sách 1 )
Thursday - Dec 4, 2014 3:37 pm
Danh sách Quí Phật tử địa phương cúng dường Đại Lễ Vu Lan năm 2013
01 - Mme Nguyễn Thị Ly Diệu Hương 20 e
02 – Mme Vỉnh Yên 20 e
03 – M Hoàng Ngoc Cường 20 e
04 – Mr Arnaud 20
  Đọc tiếp ...
Danh sách quí Phật tử cúng dường nhân muà Bao Hiếu Vu Lan Năm 2013 danh sách 2
Thursday - Dec 4, 2014 10:07 pm
Danh sách quí phật tụ á ánhân muà Đại Lễ Vu Lan năm 2013 (danh sách 2)

01 - Mr Trần Thuận Dạt 20 e
02 - Mme Bành Văn Nho 30 e
03 - Mme Nguyễn Catherine 20 e
04 - M Mme Nguyễn Tấn Ngọc 50 e   Đọc tiếp ...
Trang 1  2