Danh sách quý phật tử cúng dường Tết năm Quý Tỵ 2013 ( phần  1 )
Thursday - Aug 25, 2011 1:04 pm
Danh sách quý phật tử hiện diện đến chùa cúng dường nhânTết Năm Quý Tỵ 2013
01 . M Mme Thiện Tâm Jonathan 15 e
02 . Mr Mme Jacques Vân 20 e
03 . Mme Nguyễn Thị Thủy 20 e
04 . Mr Mme Bích Và Khánh 40 e   Đọc tiếp ...
Danh sach Quy Phat tu cung duong thap tu Chua Viet Nam
Monday - Jul 22, 2013 10:06 pm
Nhân dịp thầy Minh Đức về Việt Nam lo trùng tu ngôi chùa Tân Chánh và thăm quê nhà, quý bà con phật tử gởi tịnh tài cúng 10 chùa va trợ giúp cho mỗi người nghèo 2 họp dolipane, 1 chai dầu sanh và 200 n Việt Nam khoản hơn 150 người nghèo ở quê làng Tân Chánh, số còn lại cúng dường kiến tạo chùa Tân Chánh
01 . Mme Le Thị Thông Liêng Thông 100 e
02 . Mme Bổn Hoa Nguyễn Thị Ba 100 e   Đọc tiếp ...
Danh sách cúng dường ba pho tượng thờ tại Chùa Tân Chánh ( Múa Phật Đản 2014 )
Monday - Nov 17, 2014 9:37 pm
Danh sách qúy phật tử cúng dường ba pho tượng bằng gỗ mật cao 1 m 50. Thờ tại chùa Tân Chánh Vn. Danh sách này được dân làng khắc tên vào bảng vàng đá mạc để lưu niện . Nhân mùa Vu Lan Báo hiếu năm Giáp ngọ 2014.
01 . Mme Dư Thị Mỹ Dung 40 e
02 . M Mme Builla Kim Liễu 90 e
  Đọc tiếp ...
Danh sách cúng dường kiến tạo ngôi chùa Tân Chánh Việt Nam
Tuesday - Nov 18, 2014 5:17 pm
Danh Sách Quý Phật tử cúng dường kiến tạo ngôi chùa Tân Chánh Việt Nam và danh sách này được dân làng và quý Phật tự địa phương tán dương và khắc tên quý phật tử vào đá mạc thạch để lưu niệm.
01 . Viên Anh Cẩm Đào 200 đô úc
02 . Mme Nguyễn Thị Thúy 200 e

  Đọc tiếp ...
Đại Hồng Chuông 1080 kg thờ và thỉnh chung 24 / 24 tại chùa Tân Chánh vn
Monday - Dec 8, 2014 12:03 am
Danh sách 1 từ 001 đến 100 . Đại Hồng Chuông 1080 kg
Thờ tại Chùa Tân Chánh
001 Minh Nhân và Tâm Hạnh 20 e
002 Ns Thích Nữ Chân Mẫn 50 e
003 Mr Bùi Trọng Toàn 50 e   Đọc tiếp ...
Đại Hồng Chuông 1080 kg thờ và thỉnh chuông 24/24  tại chùa Tân Chánh vn
Friday - Dec 12, 2014 9:24 pm
Danh sách 2 từ 101 đến 200 . Đại Hồng Chuông 1080 kg.
Thò tại chùa Tân Chánh.

101 . M Mme Bùi Henry 50 e
102 . Mme Mai Hữu Hiển 300 e
103 . Mme Huỳnh Phương Thảo 100 e   Đọc tiếp ...
Trang 1