Giới thiệu nội dung Kinh chuyển Pháp Luân, tiếng Pali gọi là Dhammacakkappavattana Sutta
Sunday - Mar 20, 2011 10:00 pm
Kinh Chuyển pháp luân, tiếng Pali gọi là Dhammacakkappavattana Sutta. Tựa Kinh này là sự ghép lại từ 3 chữ : Dhamma có nghĩa là Pháp. Cakka có nhiều nghĩa như sau : vòng tròn, bánh xe, dĩa tròn, hình tròn, một trung tâm của năng lượng tâm linh hay sinh lý ẩn trong cơ thể con người... Pavattana là chuyển động, lăn, quay, cuốn tròn... Sutta là kinh.   Đọc tiếp ...
Bài kinh Chuyển Pháp Luân
Sunday - Mar 20, 2011 11:25 pm
Ngài dạy năm anh em Ông Kiều Trần Như đang ngụ nơi ấy như sau : Các thầy có biết, trong cuộc sống con người có hai pháp mà người tu đạo nên tránh.   Đọc tiếp ...
Thi hóa Kinh Chuyển Pháp Luân Thầy Minh Đức
Monday - Mar 21, 2011 10:37 am
Kinh Chuyển Pháp Luân do thầy Minh Đức thi hóa, qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân   Đọc tiếp ...
Trang 1