Cấu trúc câu thi pháp 60 của Kinh Pháp cú
Friday - Dec 30, 2011 11:43 pm
60. Digha jagarato ratti, digham santassa yojanam, digho balana samsaro, saddhammam avijanatam. |60. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt; Cũng thế, dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si không minh đạt Chánh pháp.   Đọc tiếp ...
Trang 1