Theo yêu cầu của quý Phật tử xa gần trong việc Cúng Dường Tam Bảo. Chùa Phước Bình có địa chỉ ghi trên mạng như sau :
Thursday - Aug 25, 2011 8:11 pm
Theo yêu cầu của quý Phật tử xa gần trong việc Cúng Dường Tam Bảo. Chùa Phước Bình có địa chỉ ghi trên mạng như sau :   Đọc tiếp ...
Xuân Binh Thân 2016. Tân Xuân Vạn Hạnh
Saturday - Jan 28, 2012 8:58 pm
Trước thềm năm mới, thay mặt ban biên tập trang nhà Chùa Phước Bình Bordeaux. Chúng con thành tâm kính chúc Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong và ngoài nước một năm mới   Đọc tiếp ...
Chương trình Tết Năm Qúy Tỵ
Monday - Jan 28, 2013 9:54 am
Chương trình Tết Năm Qúy Tỵ   Đọc tiếp ...
phat dan
Wednesday - May 27, 2015 10:15 am
dai le phat dan pl 2559   Đọc tiếp ...
so phat dan
Wednesday - May 27, 2015 10:19 am
so phat dan pl 2559   Đọc tiếp ...
Trang 1