Tập Thơ Tên Gia đình của Tác giả Văn Trần phần  1
Saturday - Mar 19, 2011 4:53 pm
Mỗi cái tên gắn chặt với mỗi con người đều có sự liên kết với những đặc điểm như : giới tính, dòng họ, quê hương... hay ước nguyện của người đặt tên.   Đọc tiếp ...
Tập Thơ Tên Gia đình của Tác giả Văn Trần phần hai
Saturday - Mar 19, 2011 5:46 pm
Cái tên có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống. Những người có tên dễ nhớ thường dễ có cơ hội thành công hơn. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cái tên nắm vận mệnh con người.   Đọc tiếp ...
Tập Thơ Tên Gia đình của Tác giả Văn Trần phần 3
Sunday - Mar 20, 2011 8:11 am
Cái tên nói lên tính cách của con người. Hay con người tự rèn luyện mình cho giống với cái tên của mình?. Có bao giờ bạn thắc mắc tên của mình mang ý nghĩa đặc biệt gì không?   Đọc tiếp ...
Tập Thơ Tên Gia đình của Tác giả Văn Trần phần bốn
Sunday - Mar 20, 2011 8:48 am
Mỗi tên riêng đều có ý nghĩa riêng của nó và nếu cần phải giải thích thì chỉ có người đặt ra nó mới giả thích được thôi.   Đọc tiếp ...
Tập Thơ Tên Gia đình của Tác giả Văn Trần phần năm
Sunday - Mar 20, 2011 9:11 am
Mỗi người đều có một cái tên và ý nghĩa của cái tên đó là Quà Tặng Cuộc Sống cho mình. Vậy, thật ra mình có hiểu gì về ý nghĩa của nó và đã thực sự sử dụng nó đúng mục đích hay chưa?   Đọc tiếp ...
Tập Thơ Tên Gia đình của Tác giả Văn Trần phần sáu
Sunday - Mar 20, 2011 11:07 pm
Tục ngữ có câu: "Xem mặt đặt tên", bởi vậy tên của mình có thể nói lên nhiều điều về tính tình và sẽ giúp mình tự đánh giá được những ưu điểm và khuyết điểm yếu của mình trong cuộc sống.   Đọc tiếp ...
Tập thơ tên gia đình của tác gỉa Văn Trần phần bảy
Wednesday - May 9, 2012 8:05 pm
Gia đình Nguyễn Thi Tương pháp danh Đức Tường   Đọc tiếp ...
Tập Thơ Tên Gia đình tác giả Văn Trần
Saturday - Aug 31, 2013 1:27 pm
Gia đình Phật tử họ Hàng Thị Thuận pd Tâm Diệu Thúy   Đọc tiếp ...
Tập thơ tên gia đình của tác giả Văn Trần
Monday - Aug 11, 2014 3:13 pm
Gia đình Kim Sơn ( Sơn bánh bao )   Đọc tiếp ...
Tập thơ tên gia đình cua tác giả Văn Trần
Wednesday - Sep 10, 2014 9:26 pm
Thành kính phân ưu gia đình bà Trần Thị Kỳ pd Chơn An   Đọc tiếp ...
Trang 1