Trở về
Danh sach Quy Phat tu cung duong thap tu Chua Viet Nam
Monday, Jul 22, 2013 10:06 pm
Danh sach Quy Phat tu cung duong thap tu Chua Viet Nam
Danh sách quý phật tử cúng dường thập tự chùa Việt nam
 
01 – Bà Mozas Viếng   83 t   20 e
02 – Ông bà Barateau Thấm 42 t 30 e
03 – Bà Lê Thị Thông pd Liêng Thông 100 e
04 – Bà Nguyễn Thị Ba pd Bổn Hoa 100 e
05 – Ông bà Nguyễn Hy Hậu 100 e
06 – Bà Phạm Thị Mai pd Chơn Lạc 50 e
07 – Ông Bà Đinh Chí Hướng pd Tâm Thiện Ý 150 e
08 - Ông bà Lê Văn Truy 30 e
09 – Bà Long Vinh Vang pd Diệu Minh  500 e
10 – Ông bà Hoàng Ngọc Minh pd Minh Ẩn 50 e
11 – Ô Daniel Nguyễn Minh Phương và Tâm Đạo 50 e
12 - Bà Dương Ngọc Liễu ( Diệu Tường ) 100 e  
13 – Bà Bùi Ngọc Châu Francoise 100 e  
14 – M Bùi Ngọc Martial 50 e
15 – Ông Bà Đoàn Hưng Trí  50 e
16 – Bà Chandara Khâm pd Diệu Bình 20 e
17 – Bà Nguyễn Thị Ninh pd Diệu Giới 20 e  
18 – G đình Diệu Văn và các con 100 e
19 – Bà Lê Thị Lệ Thu pd Diệu Tâm 200 e  
20 – Bà Juliette Maharibatcha pd Diệu Quý 200 e
21 – Bà Diệu Linh Đoàn Trần Thi Tư 300 e
22 – Cô Đoàn Thị Mỹ Lệ  50 e
23 – Bà Quách Thị Ngọc Hoa và Tứ Diệu 50 e
24 – Ông Bà Vương Ngọc Thuý Fougoet 200 e
25 – Ông Bà Paul Fougoet Thuý 200 e
26 – Ông Bà Roland Tramieux Thuần 50 e
27 – Bà Trần Cao Bính 50 e
28 – Bà Fougoet Thuý  50 e
29 – Bà Vương Ngọc Sương 50 e
30 – Ông Bà Tramieux Ngọc Thuần 50 e
31 – Ông Bà Vương Chí Trinh 50 e
32 - Cô Nguyễn Thị Kim Sa pd Nhã Châu 100 e
33 – Bà Tôn Nữ Ngọc Trang 50 e
34 - Mme Nguyễn Túy Hoa 200 e
35 - Mr Sơn Bánh Bao  50 e
36 - Mr Mme Trần Văn Tí  ( Bỉ ) 100 e
37 - 2 phật tử vô danh viếng chùa 80 e
38 - Cháu Mme Vỏ Kim Xuyến  50 e
39 - Phật tử Diệu Đáp  100 e
40 - Phật tử Diệu Thưởng 100 e
41 - Phật tử Diệu Phong 100 e
42 - Phật tử Từ Hợp 100 e
43 - Phật tử Diệu Tùng 100 e +200 e
44 - Diệu Tâm Lê Thị Lệ Thu 200 e
45 - Mr Bành Văn Nho Lệ Tâm 30 e
46 - Mme Vỏ Thị Thiền Lệ Nguyện 30 e
47 - Mme Tâm  ( Tarbre )    200 e
48 - Mme Côi  ( Tarbre )  200 e
49 - Mme Sau  ( Sao ) ( Tarbre ) 100 e
50 - Cô Lan ( Tarbre )  20 e
51 - Mme Lục  ( Lormont ) 50 e


Thầy chân thành tri ân toàn thể qúy vị và chúc quý vị và gia quyến luôn được an vui khỏe mạnh và hạnh phúc T . Minh Đức
Bài này đã đọc 952 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết