Trở về
Danh sách cúng dường ba pho tượng thờ tại Chùa Tân Chánh ( Múa Phật Đản 2014 )
Monday, Nov 17, 2014 9:37 pm
Danh sách cúng dường ba pho tượng thờ tại Chùa Tân Chánh ( Múa Phật Đản 2014 )
 

        Danh sách qúy phật tử cúng dường ba pho tượng bằng gỗ mật cao 1 m 50. Thờ tại chùa Tân Chánh Vn. Danh sách này được dân làng khắc tên vào bảng vàng đá mạc để lưu niện . Nhân mùa Vu Lan Báo hiếu năm Giáp ngọ 2014.

01 - Mme Dư Thị Mỹ Dung pd Diệu Mỹ 40 e
02 - Gđ Bùillas Kim Liễu
90 e

03 - MMme Colot Diệu Quang 35 e
04 - Minh Phương -Tâm Đạo -Thiện Hiếu 50 e

05 - Mme Đoàn Văn Thị Tư Pd Diệu Linh 300 e
06 - Pt Maharibatcha Châu Diệu Yến 50 c
07 - Mmme Nguyễn Khương An 100 e
08 - Pt Minh Nhân và Tâm Hạnh 70 e
09 - Mr Meiffre Jean 25 e
10 - Gđ Quách thị Hớn Qúy. Diệu Phước 50 e
11 - Gđ Trần văn Nam 20 e
12 - Mmme Hồng Thiên An 20 e
13 - Pt Phạm Thị Liên Hương. Tịnh Hải 200 e
14 - Mme Lâm Thị Thanh . Diệu Tâm 20 e
15 - Mr Đinh Chí Hướng . Tâm Thiện Ý 50 e
16 - Mme Vỏ Kim Ly pd Diệu Không 20 e
17- Mme Nguyễn Catherine Ngọc Thanh 20 e
18 - Gđ Ly Mẫn Đạt 40 e
19 - Mme Nguyễn Thị Tranh . Diệu Hạnh 20 e
20 - Mme Nguyễn Thị Liễu 20 e
21- Mme Nguyễn Thị Kim Oanh 70 e
22- Viên Nguyện .Cường . Chút Tịnh 20 e
23 - Mme Nguyễn Thị Thấm 50 e
24- M Mme Dương Tôn Bảo 50 e
25- M Nguyễn Văn Tâm P. Trí Châu 200 e
26 - Cô Chapuis Angeline Hoa Ngọc 45 e
27 - Mr Bành Văn Nho 30 e
28 - Mme Shein Thị Nên ( Út ) 50 e
29 - Rest. Le Royal Lôi Thuận 100 e
30 - Mmme Lê Tấn Ngọc 100 e
31 - Cô Lâm Thuận Annick 20 e
32 - Mme Phạm Thị Hà 50 e
33 - Mr Nguyễn Ngọc Hùng 30 e
34 - Mme Nguyễn Thị Qúi Diệu Đức 50 e
35 - Mme Trần Thị Hai 4 0 e
36 - Mr Phạm Ngọc Ấn 20 e
37 - M Mme Dương Môn 30 e
38 - Gđ Tôn Nữ Thu Thuỷ 90 e
39 - Mr Tiến Quốc Eurasie Bx 100 e
40 - M Mme Hoàng Ngọc Minh 150 e
41 - M Mme Trương Quế Lâm 120 e
42 - Mme Trần Thị Phi Diệu Tài 300 us
43- Cô Nguyễn Thi Kim Sa Nhã Châu 500 e
44 - Vợ Chồng Cam ( Bỉ ) 200 e
45 - Mme Trần Thị Phi Diệu tài 250 e
46 - Vợ chồng Nga ( Bỉ ) 200 e
47 - Mr Mme Tuấn Kim Minh Tú 30 e
48 - Mme Mai Hữu Hiển 50 e
49 - Mme Nguyễn Thị Phương 30 e
50 - Bà Vương Thị Lành 40 e
51 - Mme Diệu Hà Wittmann 40 e
52 - M Mme Đặng Jean Lục 40 e
53 - Mr Mme Đoàn Hưng Trí 30 e
54 - Gđ Phật tử Diệu Văn 60 e
55 - Mme Nguyễn Thị Trà. Viên Hương 30 e
56 - Mme Nguyễn Thị Minh Ngọc 40 e
57 - Mme Camara Ly 150 e
58 - Mme Huỳnh Baute 20 e
59- Mme Cẩm Hường 50 e
60- M Nguyễn Văn Duy 50 e
61- Mme Ngô Thị Thúy 50 e
62 - Mme Christine Nguyễn Thanh 150 e
63 - Mme Vương Ngọc Thúy 100 e
64 - MMme Vương Chí Trinh 100 e
65 - Mme Guyot Susanne Diệu Tường 20 e
66 - Mme Nguyễn Thi Qúy Diệu Đức 1000 e
67 - Mme Rest Ánh Hồng 50 e
68 - Mme Diệu Bảo Louis 50 e
69 - Mme Vỏ Thị Vân Trang 50 e
70 - Mr Mme Mã Văn Bảo 50 e
71 - Mr Lý Khung Cảnh 50 us
72 - Gđ Tô Minh Trung 300 e
73 - Pt Tâm Hạnh 25 e
74- Phật tử Thiện Hiếu 25 e
75 - Mme Huỳng Phương Thảo Agnes 300 e
76 - Mme Vieue Huỳngh Quan Phước 30 e
77 - Mme Sương Thanh Hải 50 e

78 - Mme Ngoc Duyên Nguyễn Văn hai 50 e
79 - Mr Lâm Phú Hùng 50 e
80 - Mr Mme Lỷ Minh Ngàn 200 e
81 - Mme Lương thị Hồng Hải 100 e
82 - Mme Lương Thị Tuyết Nhung 100 e
83 - Mme Lương Thị Quỳnh Lưu 100 e
84 - Mme Trần Văn Ân 25 e
85 - Mme Phạm Thị Liên Hương 100 e
86 - Mr Mme Roland Tramieux Hiếu Thuần 100 e
87 - Mr Mme Vương Chí Trinh 100 e
88 - Mr Mme Fougeot Ngọc Thúy 100 e

89 - Mr Ly Minh Ngàn 100 e
90 - Mme Nguyễn Thị Ngọc Liên ( Phượng ) 100 e
91- Mme  Trần Kim Lý Pd Diệu Không  25 e
92 - Mr Mme Nguyễn Georges Sáu 100 e
93 - Mr Mme Scarwelle Raymond 70 e
94 - Mme Pham Thị Hà ( Đức ) 50 e
95 - Mme Vương Thị Lành 50 e
96 - Mr Meiffre Jean  25 e
97 - Mme Nguyễn Thi Tranh Diệu Hạnh 40 e
98 - Mr Mme Nguyễn Khương An 100 e
99 - Mme Vương Ngọc Sương 50 e
100 - Mr Lê Văn Qưới 50 e
101 - Mme Trần Kim Lý 50 e
102 - Mme Nguyễn Thị Phượng Diệu Hòa 30 e
103 - Minh Hạnh và Diệu Đức (Poitier) 100 e
104 - Hai Phật tử vô danh (Poitier ) 30 e
105 - Mme Paul Fougeot Ngọc Thúy 50 e
106 - Mme Nguyễn Thị Minh Ngọc ( suisse ) 40 e
107 - Mme Chung Phượng Anh 100 e
108 - Mme Lý Thi Dung  100 e


                     Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
         Để lưu niệm vào bia đá mạc đặc biệt chùa Tân Chánh còn đang cập nhật đến khi đúng 108 vị phát tâm, thì m
ới niêm yến và khóa sổ . Kính mong quí Phật tử phát tâm cúng dường để gieo duyên lành vào Tam Bảo. A Di Đà Ph
t . Thầy Minh Đức kính báo. Hữu duyên đủ số, danh sách nầy đã khóa sổ niêm yến ( Ngày 6 tháng 2 năm 1015 ) .Nếu qúi phật tử phát tâm ủng hộ cho vào mục Đại Hồng Chung Và xây dựng Đại Hùng Bửu Diện Chùa Tân Chánh . Thành Thật Tri Ân Toàn Thể Qúy Đạo tâm

T. T. Minh Đức


Bài này đã đọc 795 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết