Trở về
Danh sách cúng dường kiến tạo ngôi chùa Tân Chánh Việt Nam
Tuesday, Nov 18, 2014 5:17 pm
Danh sách cúng dường kiến tạo ngôi chùa Tân Chánh Việt Nam
 

 

Sổ Vàng

 

         Danh Sách Quý Phật tử cúng dường kiến tạo ngôi chùa Tân Chánh Việt Nam 

và danh sách này được dân làng và quý Phật tự địa phương tán dương và khắc  tên quý

phật tử vào đá mạc thạch để lưu niệ
m
.

 

01 _ Viên Anh Cẩm Đào 200 uc

02 _ Mme Nguyễn Thị Thúy 300 e

03 _ Mr Dương Vũ Châu 300 e

04 _ Mme Thủy Rest New Hồng Kong 200 e

05 _ Mr Mme Đậng Văn Ngô Saigonnaise 200 e

06 _ Mme Phạm Thị Hà ( Đức ) 50 e

07 _ Mme Wild Catherine Viên Thảo 50 e

08 _ Mme Wild Isabelle Viên Hiếu 2000 e

09 _ Mme Đổ Văn Thạch ( Pau ) 1200 e

10 _ Mme Diệu Tâm ( Tarbre ) 200 e

11 _ Rest. Việt Nam 150 e

12 _ Gia đình bà Trần Thị Phi Diệu Tài 500 e

13 _ G.đình Bà Trần Thị Kỳ ( Bỉ ) 1500 e

14 _ Mme Wild Isabelle Viên Hiếu 200 e

15 _ GĐ Mr Bà Trần Ngọc Hội 150 e

16 _ Gđ bà Trần Thị Phi Diệu Tài ( Bỉ ) 300 us

17 _ Gđ Mr bà Đặng Văn Ngô 200 e

18 _ Rest New Hồng Kông Thủy 100 e

19 _ MrMme Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 100 e

20 _ Gia chủ An Nood Sun 500 e

21 _ Gia chủ Phạm Thị Thủy tạ lễ 500 e và 200 e

22 _ Hai vợ chồng Sơn Dung ( Bỉ ) 200 e

23 _ Mr Son con trai bà Bảy Phi 200 e

24 _ Mme Trần Thị Thúy ( Bỉ ) 150 e

25 _ Mr Mme Lý Minh Ngàn tạ lễ 1000 e

26 _ MMme Lý Minh Thành ( vô công ) 500 e

27 _ Mr bà Lý Minh Dũng Phuợng 500 + 200 e

28 _ Mme Tâm ( Tarbre ) 100 e

29 _ Mme Sáu ( Tarbre ) 50 e

30 _ Bà Khôi Nguyền Thị Ngọc Liên 200 us

31 _ Mr Mme Nguyễn Văn Thịnh con bà Khôi 200 us

32 _ Mr et Mme Lý Khung Cảnh  50 us
33 _ Mme Lý Bích Phượng   100 e
34 _ B
é Lý Tony  và Gđ  100 e

35 _ Mr Mme Lê Văn Truy   200 e

36 _ L
ưu Thị Kim Phượng  40 e

37 _ Mr et Mme Phạm Lương Phú 20 e

38 _ Mme Th
ủy Alice 20 e

39 _ Mme Sương Thanh Hải 50 e

40 _ Mme Phạm Ngọc Hân 20 e

41 _ mr Mme Hoàng Ngọc Cường Loan 30 e

42 _ Mme và gd Trần Thị Phi 400 e

43 _gđ : Trang - Cam - Dung 150 e

44 _ Chúc Tịnh - Viên Nguyện 100 e

45 _  Mr Mme Dương Tôn Bảo 50 e

46 _ Mme Nguyễ Cảnh Dạt 50 e        Danh sánh này còn đang cập nhật đến khi ngôi chùa Tân Chánh viên mãn.

Xin qúy vị phát Bồ Đề tâm ủng hộ cho ngôi chùa Tân Chánh được hoàn mãn

công đức của quý vị thật vô lượng vô biên. T . Minh Đức

Bài này đã đọc 692 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết