Trở về
Thi hóa Kinh Chuyển Pháp Luân Thầy Minh Đức
Monday, Mar 21, 2011 10:37 am
Thi hóa Kinh Chuyển Pháp Luân Thầy Minh Đức
Kinh Chuyển Pháp Luân
 A Nan tường thuật như vầy :
Phật thời ngự tại đông đầy vườn Nai
Thuộc Isipatana gần ngay Benares
Hóa duyên bằng hữu bạn lành Trần Như
Ngài rằng hai lối đoạn trừ
Cần nên điều phục tâm tư dung hòa
Bạn hiền gạn hỏi thật thà
Thưa Ngài hai pháp ở xa hay gần
Ung dung từ tốn ân cần
Thân tâm quyến luyến sắc thân ích gì
Khổ thân chẳng ích bỏ đi
Tỉnh thức tám pháp Chính tri hiển bài
Con đường Trung đạo không hai
May thay Ngài tiếp điển tài tám chi
Rõ phần Chánh kiến ngay khi
Nghĩ suy Chánh đạo tâm qui tận nguồn
Suông lời đúng pháp suối tuông
Trắng trong thay nghiệp luôn luôn hành trì
Sống đời an ổn tâm bi
Chuyên cần tiến bước lối đi chân thường
Ghi lòng tạc dạ tình thương
Định thần quán tưởng con đường không hai
Lão sinh bệnh chết ai bày
Biết bao cái khổ ở ngay dương trần
Nhân vì tạo nghiệp bởi thân
Cho nên gánh chịu ân cần trách ai
Tỉnh thức hiện tại trí khai
Vui mừng thể nghiệm khứ lai vẫn là
Đạo thành đâu dễ tìm ra
Đây là Khổ đế Ta bà có không
Đây là Tập đế đục trong
Đây là Diệt đế trong lòng thảnh thơi
Đây là Đạo đế sáng ngời
Vui thay lan tỏa cõi đời hậu lai
Trần Như tường tận mở khai
Bánh xe Diệu pháp ai ai cũng hành
Thi hóa
T. Minh Đức
Bài này đã đọc 1463 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết