Trở về
Đại Hồng Chuông 1080 kg thờ và thỉnh chung 24 / 24 tại chùa Tân Chánh vn
Monday, Dec 8, 2014 12:03 am
Đại Hồng Chuông 1080 kg thờ và thỉnh chung 24 / 24 tại chùa Tân Chánh vn
 Đại Hồng Chuông 1080 kg

Bảng vàng danh sách khắc vào đá mac để lưu niệm tại chùa Tân Chánh Vn ( 1 )

 

01. Minh Nhân 20 e

02. Tâm Hạnh 20 e

03 . NS Thích Nữ Chân Mẫn 50 e

04 . M Bùi Trọng Toàn 50 s

05 . Mme Nguyễn Thị Đây 50 s

06 . Mme Trần Thị Thu Thuỷ 50 s

07 . Mr Mme Trần Cao Bính 20 e

08 . M Nguyễn Văn Kiều 50 e

09 . Mme Trần Thị vân Diệu Thủy 20 e

10 . Mme Nguyễn Thị Tính Diệu Tâm 20 e

11 . M Nguyễn Ngọc Diệp 20 e

12 . Mme Bùi Thị Sâm 50 e

13 . Mr Nguyễn Đăng Lân Đức Tiến 50 e

14 . Mme Nguyễn Thị No Diệu Hoa 50 e

15 . Pt Đức Tu và Diệu Châu 20 e

16 . Mr Đặng văn Bút 50 s

17 . Họ Bùi và Họ Vũ Martial + Hằng 50 s

18 . Mr Phạm Văn Thân 50 e

19 . Châu Thái Thị Loan Quang 50 s

20 . Châu Giang Bội Sang Anh 50 s

21 . Mme Hoàng Yu Tăng 100 e

22 . Mme Phan Thi Gái 50 e

23 . Mme Trần Thị Diệp Hồng 1200 us

24 . Mme Trần Thị Phi 500 e

25 . Mme Marie Claire Juigné 20 e

26 . Mme Tôn Nữ Ngọc Trang 30 e

27 . Mme Thị Dung 100 e

28 . Mr et Mme Bui Henri 50 e

29 . Mme Nguyễ Thị Nở ( Hiền ) 300 e

30 . Mme Huỳnh Phương Thảo 120 e

31 . Mme nicole Biedenbende 20 e

32 . Melle Trần Ngoc Liêng 50 e

33 . Mme Phạm Ngoc Thủy 200 e

34 . Mme Búi Ngọc Châu 100 e

35 . Mr Mme Long Vinh Vang 100 e

36 . Mr Triệu Bùi Phú Minh Đức 100 e

37 . Mr Triệu Bùi Minh Hiển 100 e

38 . Mme Triệu Mỹ Lệ Ngoc Liên 100 e

39 . Mme Triệu Mỹ Quyên lệ Hoa 100 e

00 . mr Chương + Hồng 100 e

40 . M me Mahabatcha Quí Diệu Đức 1500 e

41 . Nhị vi Phật tử Hoa + Uyên 50 e

42 . Mr Mme Vi Lê Bernard 100 e

43 . Mme Nguyễn Thị Tâm 60 e

44 . Mme Thạch Thi Nhung 50e

45 . Mme Vũ Thủy Tỉnh 50 e

46 . Mr Mme Dặng Jean Luc 90 e

47 . Mme Lê Thị Thông 100 e

48 . Mme Âu Ngọc Kim Tuấn 50 e

49 . Mme Hàng Thị Thuận T.D. Thúy 70 e

50 . Mme Châu Thị Nở Diệu Khai 100 e

51 . Mme Vỉnh Yên 20 e

52 . Mme Lưu Thị Lệ Thu 20 e

53 . Mr Mme Phan Tiến 20 e

54 . Mme Nguyễn Thị Cúc Diệu Mai 20 e

55 . Mme Đổ Thị Sử Nicolas diệu Thế 20 e

56 . Mme Diệu Huệ 20 e

57 . Mme Lê Thị Huệ Diệu Khai 20 e

58 . Mme Nguyễn Thị Nghĩa 20 e

59 . Mme Phạm Thị Hoa Bổn Hoa 100 e

60 . M Mme Nguyễn Đình Trác 20 e

61 . Mr Mme Hàng Đức Trung Minh Đại 50 e

62 . Mr Mme Diệu Tùng 50 e+ Thuận TDT 20 e

63 . Mme Phạm Thị Hoa Đồng Đàn 20 e

64 . Mme Trần Lục 10 e

65 . M Đặng Quốc Tư Bổn Duyên 10 e

66 . Mme Nguyễn Thị Ly Diệu Hương 20 e

67 . Mme Hồ Thị Ngởi 20 us

68 . Mme Nguyễn Thị Ly Diệu Không 20 e

69 . Mme Diệu Tâm Tuyết + Hòa 20 e

70 . Mme Nguyễn Thị Phượng 20 e

71 . Mme Hiếu 20 e

72 . Mme Châu 20 e

73 . Mr Mme Trần Hiếu Thuận 200 e

74 . Mme Richot Bích Ly Diệu Nghĩa 30 e

75 . M Nguyễn Ngọc Hùng 50 e

76 . Mme Hằng Evelyne 50 e

77 . Mme Nguyễn Thị Phương30 e

78 . Mr Mme Hồ Quang Tản 20 e

79 . Mme Trần Thị hai 70 e

80 . Mr Mme Nguyễn Khương An 20 e

81 . Mr Mme Vương Kế Châu 30 e

82 . Mme Vỏ Thành Germain Diệu Trì 40 e

83 . Mr Ly Mẩn Đạt 30 e

84 . Mr Mme Trần Văn Nam 20 e

85 . M Vỏ Thanh Lan 30 e

86 . M Guyan Marcel 20 e

87 . Mr Nguyễn Sữu 20 e

88 . GĐ Minh Chiếu và Diệu Văn 80 e

89 . Mr Mme Đoàn Hưng Trí 20 e

90 . Mme Huỳnh Phương Thảo 200 e

91 . Mme Nga 50 e

92 . Mr Antoine 10 e

93 . Mr Mme Paul Pougeot Thuy 50 e

94 . Mme Trần Thị Tư Diệu Linh 80 e

95 . Mr Meiffre Jean 30 e

96 . Mr Mme Trương Quế Lâm 15 e

96 . Mme Nguyễn Thị Bông 20 e

97 . Mme Trần Cao Bính 20 e

98 . Mme Đặng Thị Luyện Diệu Hoa 20 e

99 . Mme Eluère Diệu Hòa 100 e

100 . Mme Tôn Nữ Ngọc Trang 80 e

( Còn tiếp 101 đến 200 )

Danh s
ách này đang
 cập nhật đến khi đủ 1080 số thì khoá sổ để lưu niệm


 


 

 

Bài này đã đọc 556 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết