Trở về
Đại Hồng Chuông 1080 kg thờ và thỉnh chuông 24/24 tại chùa Tân Chánh vn
Friday, Dec 12, 2014 9:24 pm
Đại Hồng Chuông 1080 kg thờ và thỉnh chuông 24/24  tại chùa Tân Chánh vn


Đại Hồng chuông 1080 kg

Bảng vàng danh sách khắc vào đá mạc để lưu niệm  ( 2 )
 

101 . M Mme Bùi Henry 50 e

102 . Mme Mai Hữu Hiển 300 e

103 . Mme Huỳnh Phương Thảo 100 e

104 . Mme Nicole và Ngọc Luyện Trân 20 e

105 . Mr Minh Nhân 30 e

106 . Mme Bích Thuận và Quãng Mãn 100 e

107 . Mr Mme Hoàng Ngọc Minh 50 e

108 . Gđ Quách Thị Ngọc Hoa 50 e

109 . Mr Ngô Văn Lý 60 e

110 . Mr Mme Mã Văn Bảo 150 e

111 . Mme Morin Loan 50 e

112 . Mme Hoàng Ju Tang 100 e

113 . Phát lộc hầu 40 e

114 . Mme Phạm Thị Xuân 25 e

115 . Mr Huỳnh Quảng Minh Đại 25 e

116 . Famille Mme Salmon Hùng Diệu Lực 100 e

117 . Mme Trần Thị Diệp Hồng 1000 us

118 . M Mme Hồ Như Phong 1000 e

119 . Mr Trương Văn Bá Thiện Minh 200 e

120 . Mme Trần Thị Lệ 50 e

121 . Mme Nguyễn Thị No Diệu Hoa 50 e

122 . Mme Vương Roseline ( Thầy Phước Ngộ ) 200 e

123 . Mme Mahabatcha Juielitte 100 e

124 . Mme Trần Kim Hiền 50 e

125 . Mme Hoa Xuân 100 e

126 . Mme Đặng Luyện Diệu Hoa 20 e

127 . M Giller Paulezec 20 e

128 . M Bernard Paulezec 20 e

129 . M Jean Paulezec 20 e

130 . M Linda Paulezec 20 e

132 . M Danille Paulezec 20 e

133 . Mme Trần Thị Tư Diệu Linh 50 e

134 . Mme Trần Isabelle Hương 50 e

135 . M Lâm Du Hiếu 150 e

136 . Mme Hoàng Thị Nhung 100 e

137 . Mme Dư Thị Mỹ Dung 10 e

138 . M Trần Bá Mẹo 11 e

139 . Mme Phạm Thị Bảy 11 e

140 . Mme Trần Thị Hiền 11 e

141 . M Trần Văn Sớt 11 e

142 . M Trần Thanh Trúc Sylvie 11 e

143 . M Trần Tấn Thông David 11 e

144 . M Trần Chi Mai Cathy 11 e

145 . M Trần Bá Hậu 11 e

146 . M Trần Bá Trung 11 e

147 . M Trần Bá Nghĩa 11 e

148 . M Trần Bá Lộc 11 e

149 . M Vỏ Văn Nghi 11 e

150 . Mme Trần Thị Hường 11 e

151 . M Vỏ Di Sơn 11 e

152 . Mme Vỏ Thị Minh Ngọc 11 e

153 . M Vỏ Phước Hải 11 e

154 . Mme Vỏ Thị Xuân Hương 11 e

155 . Mme Lê Hồng Thanh 11 e

156 . Mme Nguyễn Thị Kim Sa 11 e

157 . M Thiện Nhân 11 e

158 . M Thiện Quả 11 e

159 . Mme Đặng Thị Phụng 20 e

161 . Mme Nguyễn Thị Tám 20 e

162 . Mme Đặn Thị Luyện 20 e

163 . Mme Giller Paulezec 20 e

164 . M Jean Paulezec 20 e

165 . Mme Chritien Paulezec 20 e

166 . Mme Châu Diệu Hiền 20 e

167 . Mme Trương Thị Phương Thúy 10 e

168 . M Minh Chiếu 10 e

169 . Mme Diệu Văn 10 e

170 . Mme Chaudara Diệu Bình 10 e

171 . Mr Đoàn Hưng Trí 10 e

172 . M Minh Thanh 10 e

173 . Mme Minh Tâm 10 e

174 . M Hồ Quang Tản 50 e

175 . Mme Kim Dung 50 e

176 . M Thiện Hiếu Lê Văn Qưới 80 e

177 . Mme Đoàn Trần Thị Tư Diệu Linh 50 e

178 . Mme Diệu Hạnh Nguyễn Thị Tranh 20 e

179 . GĐ Nguyễn Sữu 200 e

180 . M Mme Lý Minh Ngàn 50 e

181 . Mme Đổ Ngọc Thạch 1200 e

182 . M Mme Lê Văn Tri 50 e

183 . Mr Lê Đức Thuần 13 e

184 . M Lê Đức Tuyên 13 e

185 . M Mme Trương Quế Lâm 20 e

186 . Mme Diệu Hoa Nguyễn 20 e

187 . Mme Chi Paucheu Diệu Huyền 110 e

188 . M Mme Fougeot Ngọc Thúy 100 e

189 . Diệu Hương . Phước . Mỹ . Anh 30 e

190 . Mme Wild Carine Viên Thảo 50 e

191 . Mme Wild Isabelle Viên Hiếu 50 e

192 . M Wild Hervé Hoàng 20 e

193 . Mme Wild Corine Viên Hoa 20 e

194 . Mme Wild Đặn Thị Tự Diệu Hiếu 50 e

195 . Mme Phạm Thị Liên Hương kds 145 e

196 . Mme Vương Thị Lành 30 e

197 . Mme Lê Thị Thông Merille Liên Thông 50 e

198 . Mme Nguyễn Thị Tranh Diệu Hạnh 20 e

199 . Mr Mme Hut pierre 40 e

200 . Mme Đặng Thị Liệng pd diệu Hoa 20 e

( Còn tiếp từ 201 đến 300 )

Danh sách nầy đang cập nhật khi đủ 1080 số

thì khóa sổ để lưu niệm.

 

 

 

 

Bài này đã đọc 601 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết