Trở về
Vài giới thiệu về Trống, Chuông, Mõ trong nhà Như Lai tiếp theo tám phần trước
Tuesday, Apr 19, 2011 9:12 am
Vài giới thiệu về Trống, Chuông, Mõ trong nhà Như Lai tiếp theo tám phần trước
Thông thường, con người khi nghe tiếng là chạy theo tiếng, phân biệt tiếng hay tiếng dở… nhưng ít có ai biết nghe lại tánh nghe của mình.Có nhiều cách nghe và hầu hết tất cả cách nghe đều nghe tiếng động. Xuyên qua tiếng động, thì vẫn còn tiếng động. Nhưng trong tiếng động mà nghe được sự im lặng, đó là điều không d làm nhưng cần phải làm. Có tiếng thì nghe động, không tiếng là nghe tĩnh, chứ không phải là không có tiếng, thì tánh nghe không còn.
 
Bồ Tát Quán Thế Âm nhờ ứng dụng tu đúng phương pháp Phật dạy : "Phản văn văn tự tánh có nghĩa là Ngài nghe lại tánh nghe của chính mình", mà Ngài chứng được Nhĩ căn viên thông, hoàn toàn làm chủ chính mình không còn lệ thuộc ở nơi thinh trần... tới lui tự tại vô ngại.
 
Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của Ngài về mặt tu nhân và Quán Tự Tại là tên gọi của quả vị thành đạt trong phương pháp tu do Đức Phật dạy : "Nghe lại tánh nghe của chính mình", mà Ngài đã làm và chứng được tánh nghe không bị âm thanh chi phối chuyển động.
 
Vì vậy, mỗi người con Phật không cần phải tìm kiếm chi cho xa xôi trong cõi hư không vô tận, mà chỉ nhìn thẳng nơi mình và hãy tập theo phương pháp tu do Đức Phật dạy cho Quán Thế Âm Bồ Tát, trong mọi hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi, đcó phương hướng quay về, an định tinh thần, dần dần giải thoát, trên đường tu Phật.
 
Một cánh chim bay ngay trời, đó cũng là một lời dạy của Đức Phật, tuy một câu nói đơn giản, nhưng Ngài muốn nói lên rằng : "Tất cả các sự kiện xảy ra quanh ta và trong đời ta đều là những bài học quý báu". Muốn học hay có khả năng học hay không cũng đều do sự chọn lựa riêng của mỗi người.
 
Như vậy thì những lời dạy của Ngài cho người con Phật, tất cả điều là những bài học gần gũi, dễ hiểu, và cũng dễ áp dụng trong việc thực hành mỗi ngày. Nếu biết và hiểu : Sức khỏe là sức mạnh của tinh thần và thể xác thì cũng nên hiểu biết rằng : Việc tu học và thực hành những lời dạy của Đức Phật, trong từng khoảnh khắc hiện tại của cuộc sống, chính là sức khỏe lý tưởng nhất cho mình cũng như cho người.
 
Mỗi người đều có s suy nghĩ khác nhau về “ý nghĩa cuộc đời”. Nhưng có lẽ ai ai cũng mong muốn được cảm thấy thoải mái, hài lòng hơn với cuộc sống. Vậy muốn có cuộc sống hạnh phúc này thì phải làm gì?...
 
Khác với s suy nghĩ khác nhau về “ý nghĩa cuộc đời”. Pháp âm nhà Phật được xem như là những phương tiện trợ giúp tinh thần để đưa mọi người con Phật đi đến một điểm duy nhất cùng nhau giải thoát những đau khổ phiền não của mình cũng như của những người khác.
 
Như đã biết tiếng, chuông, trống, mõ nhà Phật là những âm cụ có khả năng hổ trợ cho người con Phật thêm một sức mạnh tinh thần, để chính họ có thể t chủ động tạo lấy hạnh phúc, không chỉ cho bản thân, cho gia đình mà còn cho cả xã hội.
 
Chuông, trống có hình thể và âm thanh khác nhau với Mõ. Đây cũng chẳng có phải là điều làm cho chúng ta phải ngạc nhiên. Mỗi thứ đều có ý nghĩa và các dùng riêng tùy theo sự yêu cầu xử dụng của các nghi thức trong buổi lễ.
 
Nguồn gốc nói về cái Mõ thì ngày nay vẫn chưa có tài liệu nào ghi chính xác….
 
Còn tiếp
Kính bút
TS Huệ Dân
Bài này đã đọc 1801 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết