Trở về
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần bốn.
Monday, Apr 25, 2011 11:26 pm
Vài dòng giới thiệu về ý nghĩa của từ Cà sa và chiếc áo mang tên này, phần bốn.
Satya yuga hay còn gọi là Kṛta yuga. Kṛta là quá khứ phân từ của động từ căn nhóm một √ कृ kṛ_1, thân từ thuộc tĩnh từ, có ba dạng : nữ tính, nam tính, trung tính. Kṛtā có nghĩa : hoàn thành, hoàn tất, tuyệt hảo, hành động tốt, thời kỳ vàng, viết theo mẫu devaganari : कृत.

Động từ căn nhóm √ कृ kṛ_2 : Để ý, ghi chú, cho mướn, tán tụng, làm lễ ca ngợi.
Đặc tính của con người sống trong chu kỳ Satya yuga : Đạo đức tinh khiết, chiều cao trung bình 9,6 mét, tuổi thọ 400 năm.
 
Tretā yuga là chu kỳ thịnh và còn được gọi là thời kỳ bạc và có tổng số thời gian hạn định là 1,296,000 năm. Tretā thân từ thuộc tĩnh từ, có ba dạng : nữ tính, nam tính, trung tính, ghép lại từ chữ [tri-tā]. Tretā có nghĩa : Canh bạc hay trò chơi ba mặt, thời kỳ bạc, viết theo mẫu devaganari : त्रेता.
 
Đặc tính của con người sống trong chu kỳ Tretā yuga :3/4 phần đức hạnh, 1 phần tội lỗi, chiều cao trung bình 6,4 mét, tuổi thọ 300 năm.
 
Dvāpara yuga là chu kỳ suy tàn và còn được gọi là thời kỳ đồng và có tổng số thời gian hạn định là 864,000 năm. Dvāpara, thân từ thuộc tĩnh từ, có ba dạng : nữ tính, nam tính, trung tính, ghép lại từ chữ [dva-apara]. Dvāpara có nghĩa : Canh bạc hay trò chơi hai mặt, thời kỳ đồng, hiện thân của Śakuni, viết theo mẫu devaganari : द्वापर .
 
Đặc tính của con người sống trong chu kỳ Tretā yuga :1 phần đạo đức, 1/2 tội lỗi, chiều cao trung bình 3,2 mét, tuổi thọ 200 năm.
 
Kali yuga là chu kỳ đồi trụy và tan rã và còn được gọi là thời kỳ sắt có tổng số thời gian hạn định là432.000 năm. Kali, thân từ thuộc tĩnh từ, có ba dạng : nữ tính, nam tính, trung tính, xuất nguồn từ chữ [kal]. Kali có nghĩa : Tên một nữ thần quan trọng trong Ấn giáo, mười hình tượng của Vishnu, tên của một con quỷ, canh bạc hay trò chơi, tranh cãi, viết theo mẫu devaganari : कलि.
 
Đặc tính của con người sống trong chu kỳ Kali yuga : 1 phần đạo đức, 3 phần tội lỗi, chiều cao trung bình 1,6 mét, tuổi thọ 100 năm.
 
Để hoàn thành một vòng tròn sự sống của Trái đất cần phải có thời gian là 24.000 năm Brahma, và để hoàn tất bốn chu kỳ cần phải có 12.000 năm Phạm thiên (Brahma).
 
Số lượng thời gian phân bổ cho từng chu kỳ cũng giảm dần về sau :
 
- Satya yuga = 4 X  12.000 năm Phạm thiên = 48.000 năm Phạm thiên.
- Tretā yuga = 3 X  12.000 năm Phạm thiên = 36.000 năm Phạm thiên.
- Dvāpara yuga =2 X  12.000 năm Phạm thiên = 24.000 năm Phạm thiên.
- Kali yuga = 1 X  12.000 năm Phạm thiên = 12.000 năm Phạm thiên.
 
Một năm Phạm thiên bằng 360 năm Âm lịch hay Dương lịch:
 
Sự tính theo chiều giảm dần của từng chu kỳ, mỗi chu kỳ Yuga dài trung bình 432.000 năm x thời gian giảm dần từng chu kỳ:
 
- Satya yuga = 4 x 432.000 năm = 1.728.000 năm.
 
- Tretā yuga = 3 x 432.000 năm = 1.296.000 năm.
 
- Dvāpara yuga = 2 x 432.000 = là 864.000 năm.
 
- Kali yuga = 1 x 432.000 = là 432.000 năm
 
Một Dvāpara yuga = hai Kali Yuga : 432.000 x 2 = 864,000.
Một Tretā yuga = ba Kali Yuga : 432.000 x 3 = 1,296,000.
Một Satya yuga = bốn Kali Yuga : 432.000 x 4 = 1,728,000.

Còn tiếp
Kính bút
TS Huệ Dân
Bài này đã đọc 1557 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết