Trở về
Danh sách quý phật tử cúng dường Tết năm Quý Tỵ 2013 ( phần 1 )
Thursday, Aug 25, 2011 1:04 pm
Danh sách quý phật tử cúng dường Tết năm Quý Tỵ 2013 ( phần  1 )

Danh sách quý phật tử cúng dường Tết năm Quí Tỵ  2013 ( 1 )

 

1 – Mr Mme Thiện Tâm Jonathan 15 e

2 – Mr Mme Jacques Vân 20 e

3 – Mme Nguyễn Thị Thủy  20 e

4 – Mr Mme Bích và Khánh 40 e

5 – Mme Villain Thanh Diệu Tuyền  20 e

6 – Mr Mme Tiến Quốc 20 e

7 – Mr Mme Nguyễn Cảnh Đạt  20 e

8 – Mme Vỉnh Yên  20 e

9 – Mme Thuỷ     20 e

10 - Mme Huyền     20 e

11 – Mr Mme Hồ Đắc   ( dâu )  20 e

12 – Mme Liên ( Miên )   50 e

13 – Mr Mme Hàn Tín Trung  20 e

14 – Mme Vỏ Thị Tuyết   30 e

15 – Mme Willd Ni Tự   30 e  

16 – Mme Trần Lệ Trân 10 e

17 – Mme Nhung 20 e

18 – Mme Hồng  20 e

19 – Mme Ninh Hoa  10 e

20 – Mr Mme Jauhandau Viên Quý 20 e

21 – Mr Mme Nguyễn Văn Lộc 30 e

22 – Mr Mme Phú Hà Phạm  100 e

23 – Mr Mme Tiến Hạnh  20 e

24 – Mr Mme Lê Văn Ngọc  50 e

25 – Mme Chân Diệu Hiền  30 e

26 – Mr Mme Dương Tôn Bảo  50 e

27 _ Mme Mai H
ữu Hiển 20 e 

28 _ MMme Nguy
ễn Huỳnh Ái Như  40 e

29 _ Mme Li
ên   20 e 

30 _ Mme Trang   20 e  

31 _ Mme Nguy
ễn Văn Mão  10 e

32 _ Mme Nguyễn Hoàng Mai  10 e

33 _ Mme Nguyễn Hoàng Minh 10 e

34 _ Mme Hải  20 e

35 _ Mme Hải em   20 e

36 _  Mme Hồng  20 e

37_ Mme Đặng Thị Tự   20 e

38 _ Mme Vỉnh Yên  40 e

39 _ MMme Phạm Anh Tuấn  20 e

40 _ MMme Đại Á   20 e

41_ Mme Lục Diệu Mai  30 e

42 _ Mme Nguyễn Cảnh Tín 10 e

43 _ Mme Trần Thị Nhất Diệu Tâm 10 e
  
44 _ Mme Thanh  50 e

45 _ Mme Hà   20 e

46 _ MMme Trịnh Minh Hương  60 e

47 _ MMme Frure  20 e

48 _ MMme Francis Jouandaud   20 e

49 _ Gđ Te    50 e

50 _ MMme Hoàng Van Vinh Đèo  20 e
 
51 _ MMme Huỳnh Quảng Minh Đại Bé  20 e

                                                                                                                                                                                              

Bài này đã đọc 1484 lần
Chưa có bình luận
Viết bình luận
* Tên
* Email (cộng đồng không xem được hộp thư tác giả)
*
* Điền những mã kiểm chứng
* - Tất cả các ô trống phải điền hết