Trang chính
Xin chào qúy độc giả. Xin chúc Qúy vị những giờ đọc vui vẻ. TS Huệ Dân và Thầy Minh Đức

Văn học Phật

Trải qua nhiều thế kỷ, từ h́nh thức, thể loại đến tư tưởng và nội dung sáng tác, Văn học Phật đă đạt được những thành tựu nhất định của ḿnh để đi vào đời sống xă hội và giúp cho con người quay về với đạo đức.

Văn học Phật có nhiều thể loại khác nhau như : Kinh điển, truyện ngắn, thi ca, kịch bản, câu ḥ câu hát, luận phê b́nh… và chủ đề chính trong ḍng văn viết của các tác giả là Phật, Pháp và Tăng.

Từ bảy đóa hoa sen đỡ chân cho Đức Phật khi vừa mới chào đời, mà những bản văn tự đă ghi lại trong Văn học, là h́nh ảnh của bảy quá tŕnh tu tập : Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ư túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát Thánh đạo, cho những người cùng khổ trong mọi tầng lớp của xă hội, để làm sự chuyễn hóa hiện hạnh nguyện : Từ, Bi, Hỷ, Xả, bằng trí tuệ, để đem t́nh yêu và hạnh phúc đến cho muôn loài.

Bài thuyết ngôn chuyển pháp luân đầu tiên và sự ra đời của Tăng đoàn cũng là nền tảng căn bản đầu tiên của nền văn học Phật, mà đến bây giờ chúng ta biết đến qua hai ḍng ngôn ngữ : Pāli và Phạn.

Sự ca ngợi vô cùng tận về công hạnh của Đức Phật và cuộc đời của Ngài luôn luôn là nguồn cảm hứng vô biên, cho những ai thích sống và chia sẽ sự thành tựu đạo đức, và lịch sử của sự thành tựu cao cả này, bằng ngôn ngữ riêng của ḿnh qua những ḍng văn xuôi hay văn vần.

Văn học Phật là ánh sáng của trí tuệ soi chiếu vào ḿnh để chính ḿnh tự t́m ra những cái thiện sẳn có bên trong, mà xây dựng những điều tốt đẹp cho cuộc sống của ḿnh, cũng như cho người, trong tinh thần từ bi, vô ngă, vị tha.

Văn học Phật là phương tiện có thể thấy được niềm tin về cuộc sống, và hiểu biết được sự tín ngưỡng và các nghi lễ của ông bà tổ tiên của chúng ta trong thời kỳ dựng nước cho tới ngày hôm nay.

Văn học Phật là sự khai thị vi diệu của Đức Phật để lại cho người con Phật một sự t́m hiểu về sự sống nhân loại, qua sự ảnh hưởng tác động của tất cả vật thể trong môi trường thiên nhiên.

Văn học Phật là đều có thể giúp cho con người cùng nhau xây dựng một xă hội t́nh thương, công bằng, ấm no, hạnh phúc, trong ḥa b́nh, an vui nhân ái.

Văn học Phật là giải trí khai sáng hoặc chỉ dẫn cho người đọc, người nghe những điều tốt đẹp nhất của Đức Phật đă dạy, để cùng nhau phát huy hết tất cả vai tṛ, chức năng, khả năng, sẵn có của ḿnh, nhằm mục đích nâng cao những giá trị ưu việt, những nét đẹp thẩm mỹ “Toàn chơn thiện mỹ” của Phật học, trên khắp mọi lĩnh vực, trong cuộc sống xây dựng.

Văn học Phật là trung tâm đời sống tâm linh, bằng sự khéo léo trong ngôn ngữ và vần lược mang tính nhắc nhở, để hướng dẫn tinh thần cho mỗi cá nhân, từ một kinh nghiệm thực chứng của Ngài Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, được biết như một vị Phật, đă tự ḿnh giác ngộ.

Văn học Phật là sự hoàn thiện về tri thức lẫn đạo đức, bằng những phương tiện hoàn toàn nhân bản, và đồng thời làm lớn mạnh ḷng từ bi nhân ái, hầu giúp cho chính ḿnh có thể trở thành một người bạn chân thành đối với tất cả nhân loại.

Văn học Phật là sự giải thích rơ ràng về kinh nghiệm cuộc sống mang đến như thế nào và đối phó với nó như thế nào trong một h́nh thức khả dĩ nhất.

Văn học Phật là sự góp phần nâng cao tầm nhận thức tâm linh để con người có thể xác lập được một thế giới quan và một nhân sinh quan khoan dung, thấm nhuần hương vị giác ngộ và từ bi của đạo Phật. Chỉ có những nền đạo lư xuất phát từ cội nguồn sâu thẳm của tâm linh của con người, th́ mới có thể tác động sâu xa đến xă hội được.

Kính bút
TS Huệ Dân

Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước B́nh | 41 Ave de Paris 33310 LORMONT | Tél : 05.56.06.66.55  | Site internet : www.chua-phuoc-binh.com
Niêm Hoa vi tiếu  
Ư nghĩa Hoa Sen
Ư nghĩa Trống, Chuông, Mơ nhà Phật  
Ư nghĩa Chiếc áo cà sa  
Ư nghĩa về Nén nhang  
Ư nghĩa Ăn chay  
Ư nghĩa chữ Công qủa  
Ư nghĩa chữ Phước đức  
Ư nghĩa chữ Phật trong tiếng Phạn  
Ư nghĩa Phật tánh  
Ư nghĩa chữ Nhẫn trong nhà Phật  
Ư nghĩa chữ Kinh của đạo Phật  
Ư nghĩa chữ Tam bảo  
Ư nghĩa của chữ Giác ngộ   
Ư nghĩa của chữ Bồ tát  
Ư nghĩa về Địa ngục  
Ư nghĩa của chữ Niết bàn  
Ư nghĩa của chữ Luân hồi  
Ư nghĩa của chữ Tự lực và Tha lực  
Ư nghĩa Hộ niệm
Ư nghĩa Duy tŕ Phật pháp
Ư nghĩa về Thần chú
Ư nghĩa về Thập thiện
Ư nghĩa về 
Ư nghĩa về Vô minh
Ư nghĩa bổn phận của người tu tại gia
Những loài : Hoa, qủa rau trong nhà Phật
Những danh từ Phật học
Những cách xưng hô trong nhà Phật